DU VÄXER MED VÅRT
HJÄRTA
TILL

DU VÄXER
MED VÅRT
HJÄRTA
TILL

IT.

MEDIA.

IT.

IT.

MEDIA.

IT.

blue-bubble
blue-bubble
blue-bubble
leif

På Skäggbyrån får
jag träffa kollegor
och utveckla mina
färdigheter och ta
saker och ting i
min egen
takt

leif

På Skäggbyrån får
jag träffa kollegor
och utveckla mina
färdigheter och ta
saker och ting i
min egen
takt

Det är enkelt att börja arbetsträna på Skäggbyrån

1

Prata med din handläggare på AF om att påbörja arbetsträning på Skäggbyrån

2

Kom gärna på studiebesök till Skäggbyrån

3

Tillsammans med din
handläggare beslutar
ni om att börja på
Skäggbyrån

4

Du och din coach
på Skäggbyrån skapar
fram en plan för att uppnå dina mål

1

Prata med din handläggare på AF om att påbörja arbetsträning på Skäggbyrån

2

Kom gärna på sudiebesök till Skäggbyrån

3

Tillsammans med din
handläggare beslutar
ni om att börja på
Skäggbyrån

4

Du och din coach
på Skäggbyrån skapar
fram en plan för att uppnå dina mål

MÅNGA KOMMER TILL SKÄGGBYRÅN FÖR ATT…

Komma tillbaka till arbetsmarknaden efter sjukskrivning

Få en meningsfull vardag

Öka på sin arbetskapacitet 

Få erfarenhet av att jobba i meriterande projekt

Skapa kontakter & uppleva gemenskap

Prova nya tekniker och verktyg 

MÅNGA KOMMER TILL SKÄGGBYRÅN FÖR ATT…

Komma tillbaka till arbetsmarknaden efter sjukskrivning

Få en meningsfull vardag

Öka på sin arbetskapacitet 

Få erfarenhet av att jobba i meriterande projekt

Skapa kontakter & uppleva gemenskap

Prova nya tekniker och verktyg 

gruppbild_circle
grppbild_park
amanda_storyboard
rutor 1

Vi är medlemmar i flera intresseorganisationer
för socialt företagande

Vi är medlemmar i flera intresseorganisationer
för socialt företagande

skoopi
sofisam
coompanion